A
nton og Jensine Pedersens gravsted i Ravnkilde.

Tørvemosen sammen med den lille gård i Nysum, gav udkomme til familien med 11 børn.
 


Familien ca. 1914

Bagerst: Anton Pedersen

Fra højre: Kristian, Arne, Jensine med Karin på skødet, Elna, Bedste, Jens og Peder

Forrest: Emma - med rottehaler

Ikke med på billedet: Albert, Hans, Tinne og Gerda
 

Peder kører tørv (ca. 1923)


Gården var på 30 tdr. land, og på 2/3 af jorden blev der dyrket roer, korn og kartofler.

1/3 var hede og tøvemose. At sælge tørv fra den store tøvemose, var en god ekstra indtægt ved siden af landbruget.

Hele familien deltog i arbejdet. Først gravede mændene tørvene op med en speciel tørvespade, og derefter skulle de tørre.

Man satte tørvene sammen to og to i lange rækker. Når de så ved solens hjælp var tørre på den ene side, blev de vendt og tørret på den anden side.

Til sidst kunne de stakkes eller læsses på en hestevogn.

Anton solgte tørv til skolen, mejeriet og også helt til Hobro kørte han. Det var en tur på 20 km.

Der var brug for alle de hjemmeboende børns arbejdskraft til at hjælpe med at rejse og stakke tørv.

Det kunne være et strengt og kedeligt arbejde. Men når deres mor kom ud med en madkurv midt på dagen, var besværlighederne glemt for en stund.